Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. "Parkowa 2.0"

Numer zamówienia: DD-013/71/16

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: