Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego "Remont i modernizacja budynku CEIiK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)

Numer zamówienia: ZP-PN/02/2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: