Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Wielobranżowa dokumentacja projektowa remontu i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (bryła C)

Numer zamówienia: ZP-PN/01/2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 132970-2016

Załączniki: