Akty prawne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Numer aktu: 1/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenie Dyrektora

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Uchylony

Zmieniony przez : 5/2017

Uchyla: 7/2016

Załączniki: