Akty prawne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Numer aktu: 7/2016

Rodzaj aktu: Zarządzenie Dyrektora

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Uchylony

Uchylony przez : 1/2017

Uchyla: 13/2014

Załączniki: