Akty prawne

Ogłoszono przez Elwira Załoga

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z dnia 16.12.2014 roku

Numer aktu: 13/2014

Rodzaj aktu: Zarządzenie Dyrektora

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Uchylony

Uchylony przez : 7/2016

Informacje dodatkowe:

Regulamin Organizacyjny Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Załączniki: