Akty prawne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Numer aktu: 8/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenie Dyrektora

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Uchyla: 5/2017

Załączniki: