Akty prawne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Uchwała Nr XXIV/564/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Numer aktu: XXIV/564/17

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXIV/481/13

Załączniki: